ПРЕЦИЗНО ЛАЗЕРНО РЯЗАНЕ

„Екоинженеринг 96” ООД е основана през 1996 г. в гр. Пловдив от съдружниците инж. Светослав Шопов, инж. Божидар Кръстев и инж. Стойчо Макев.

Фирмата е специализирана в областта на лазерните технологии за обработка на детайли от листов материал.

„Екоинженеринг 96” ООД разполага с необходимия екип и техническо оборудване за последваща обработка на детайлите чрез огъване, заваряване и шлосерски операции.

Предмет на дейност е и производството на съоръжения за пречистване на отпадъчни води.

14